\ החברה למרכזים קהילתיים בעכו • מנגינת הפלאים • תיאטרוני- הצגות ילדים

פרטי ההצגה

בבית קטן שביער גרה משפחה קטנה.

אבא, אימא וצליל הקטנה.

אבא של צליל הוא שומר היער

הפיה הטובה ביחד עם צליל וחבריה נרתמים

להפרחת היער ושמירה על ניקיונו

לאחר שלכלוכון היער השובבון ביקר בו זיהם והצית אותו. במה תוכל מנגינת החליל לעזור? 

*בהצגה מסרים חינוכיים:

שמירה על איכות הסביבה, מחזור, הפרדת פסולת, דאגה לחיות היער, אהבה, לא לשפוט אדם עפ"י מראהו החיצוני ודבקות במטרה.

תאטרון אגדה. 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים